Absolwent

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2017

,,Absolwent”  to program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej. Wnioskodawcami w ramach programu (tj. podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej) są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami.

Więcej informacji pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso