Bezpłatna Rehabilitacja Kompleksowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2019

W ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego przez PFRON
w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, na terenie Miasta Rybnik rozpoczął funkcjonowanie punkt kwalifikacyjny.

Usługą objęte są osoby z makroregionu drugiego, obejmującego województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o kontakt z Joanną Sobik – Ambasadorem Projektu pod numerem telefonu komórkowego: 733 440 133.