Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Projekty i programy skierowane do osób niepełnosprawnych

Artykuły

Projekt "TEKA ABSOLWENTA"

30 sierpnia 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie dot. aktywizacji społeczno-zawodowej, który stanowi odpowiedź na trudności związane z wejściem na rynek pracy niepełnosprawnych bezrobotnych absolwentów studiów.

Projekt "TEKA ABSOLWENTA" – Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja finansowany jest ze środków PFRON i skierowany do: 

- osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i jednocześnie będących:
- absolwentami szkoły wyższej lub
- absolwentami studiów podyplomowych lub 
- studentami ostatniego roku.

Czytaj więcej o: Projekt "TEKA ABSOLWENTA"

Projekt "Efekt Motyla"

26 lipca 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie dot. aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. Śląskiego "Efekt Motyla".

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie pracy, posiadających III profil pomocy. Grupa docelowa to osoby niepełnosprawne. Uczestnicy projektu będą objęci pomocą doradcy zawodowego oraz psychologa.

Czytaj więcej o: Projekt "Efekt Motyla"

Projekt "Ostoja" - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

12 czerwca 2018

Zapraszamy do skorzystania z punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, który realizowany jest przez Fundację Ostoja.

Zakres wsparcia:

  • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym,
  • Udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach, w tym z pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej,
  • Udzielanie informacji dotyczącej organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Czytaj więcej o: Projekt "Ostoja" - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Projekt "Alternatywa II"

18 stycznia 2018

NABÓR DO PROJEKTU ALTERNATYWA II

Zespół Pracy ze Społecznością Lokalną realizujący projekt „Alternatywa II” informuje o rozpoczynającym się naborze uczestników do programu w projekcie.

Czytaj więcej o: Projekt "Alternatywa II"

Projekt "Akademia ICT"

19 stycznia 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Akademia ICT" realizowanego przez Stowarzyszenie EBI oraz Miasto Jastrzębie-Zdrój i Częstochowa.

Celem głównym projektu jest szansa na nowy start i powrót na rynek pracy dla osó niepełnosprawnych, bądź pozostających w innej niekorzystnej sytuacji życiowej.

Czytaj więcej o: Projekt "Akademia ICT"

Projekt "Moja strefa wpływu"

10 października 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Moja strefa wpływu" realizowanego przez Sense Rozwój.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku pomiędzy 18, a 29 rokiem życia, którzy zamieszkują województwo śląskie, nie kształcą się w trybie stacjonarnym i nie pracują.

Czytaj więcej o: Projekt "Moja strefa wpływu"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10502