Projekty i programy skierowane do osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Bezpłatna Rehabilitacja Kompleksowa

W ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego przez PFRON
w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, na terenie Miasta Rybnik rozpoczął funkcjonowanie punkt kwalifikacyjny.

Usługą objęte są osoby z makroregionu drugiego, obejmującego województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o kontakt z Joanną Sobik – Ambasadorem Projektu pod numerem telefonu komórkowego: 733 440 133.

10 września 2019

Projekt "Kurs na samodzielność 2019"

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie "Kurs na samodzielność 2019" w ramach którego odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.09.2019 - 4.10.2019 w Warszawie.

30 maja 2019
Czytaj więcej o: Projekt "Kurs na samodzielność 2019"

Projekt "TEKA ABSOLWENTA"

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie dot. aktywizacji społeczno-zawodowej, który stanowi odpowiedź na trudności związane z wejściem na rynek pracy niepełnosprawnych bezrobotnych absolwentów studiów.

Projekt "TEKA ABSOLWENTA" – Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja finansowany jest ze środków PFRON i skierowany do: 

- osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i jednocześnie będących:
- absolwentami szkoły wyższej lub
- absolwentami studiów podyplomowych lub 
- studentami ostatniego roku.

30 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "TEKA ABSOLWENTA"