Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Druki do pobrania

Pobieranie plików
Lp. Wnioski Format
1. Zaświadczenie o stanie zdrowia PDF
2.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia)

PDF
3.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

PDF
4. Zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orzekającego PDF
5.

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego (dla osób posiadających nowy dowód osobisty)

PDF
6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania PDF
7. Oświadczenie w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej PDF