Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Legitymacje

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Z dniem 1 sierpnia 2017r. zmieniły się przepisy dotyczące wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, a od 1 września 2017r. zmienił się wygląd legitymacji. Zmienił się również organ wydający, którym obecnie jest powiatowy zespół a nie jak dotychczas starosta.

Wnioski o wydanie legitymacji składa się na obowiązującym na terenie całego kraju jednakowym wzorze. Do wniosku dołącza się  jedno aktualne, nieopieczętowane, podpisane zdjęcie (o wymiarach 35 mm x 45 mm.).

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:  

Legitymacje wydawane są wyłącznie na podstawie ostatecznego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 września 2017r., zachowują ważność na czas w nich określony. Jeżeli wnioskodawca nie posiada ważnej legitymacji, możliwe jest posługiwanie się posiadanym orzeczeniem.

UWAGA!

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku jedynie przyjmuje wnioski o wystawienie legitymacji i ostatecznie będzie przekazywał legitymację wnioskodawcy, a nie wystawia i nie będzie fizycznie wystawiał legitymacji.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje

Wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października dot. legitymacji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:5314