Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób z dysfunkcją wzroku i ich bliskich

8 października 2021

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku i ich bliskich! Za jego realizację odpowiada FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI NIEWIDZIALNA! Bezpieczna i komfortowa formuła poradnictwa daje możliwość dotarcia do każdego zakątka Polski!

Poszukiwane 80 osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku (04-O) i 50 osób bliskich do bezpłatnego projektu "Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób najbliższych w czasie SARS-COV-2" finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Każda z osób otrzyma 10 godzin pomocy psychologicznej w komfortowej formule teleporadnictwa, co umożliwia dotarcie do każdego zakątka Polski.

Termin przyjmowania zgłoszeń to 15 października 2021 r. Zainteresowani powinni zgłaszać się poprzez kontakt telefoniczny: 504 741 214 - Małgorzata Szumowska,  lub mailowy: fundacja@fcen.com.pl