Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Świadczenie Wspierające

Informacje

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - ppw.[PDF]


Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem - PPW-K [PDF]