Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

INFORMACJE

Wybrane informacje dot. zasad składania wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.pdf

 

 

 

 Świadczenie Wspierające - więcej informacji 

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace--krok-po-kroku