Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Ewa Mańczyk
Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Joanna Sobik 
iod@pzon.rybnik.pl
tel. 32 42 37 202