Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Powiat Pszczyński

DYŻUR PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA

Dyżur pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku  w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11 (parter, wysoki budynek szpitala, przed kaplicą)

Dyżury odbędą się w dniach:

w godz. 8:00 – 13:00, przerwą od 10:00 do 10:15

Osoby niepełnosprawne chcące uzyskać informację na temat orzekania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności proszone są o kontakt z Powiatowym Zespołem pod numerem telefonu 32 42 37 202 dostępnym w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby niepełnosprawne pragnące uzyskać kartę parkingową proszone są o kontakt z pracownikiem naszego Zespołu pod numerem telefonu 733 440 133 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.