Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Infolinia

 Informujemy, iż informację telefoniczną w zakresie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i pomoc w ich wypełnianiu można uzyskać pod numerem telefonu 32 42 37 202 dostępnym w godzinach od 8:00 do 14:30