Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Infolinia

W związku z występującym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów jak i pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informujemy, iż informację telefoniczną w zakresie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i pomoc w ich wypełnianiu można uzyskać pod numerem telefonu 32 42 37 202 dostępnym w godzinach od 8:00 do 14:30