Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Infolinia

W związku z występującym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów jak i pracowników  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informujemy, iż informację telefoniczną w zakresie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, pomoc w jego wypełnianiu, oraz omówienia sposobu odbioru można uzyskać pod numerem telefonu 733 440 133 w godzinach od 8:00 do 14:30.