Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Infolinia

 Informujemy, iż informację telefoniczną w zakresie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, pomoc w jego wypełnianiu, oraz omówienia sposobu odbioru można uzyskać pod numerem telefonu 733 440 133 w godzinach od 8:00 do 14:30.