ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 stycznia 2024

Dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym  ( DZ. U. z 2023 r. poz. 1429).

Więcej informacji można znaleźć pod  linkami:

Wybrane informacje dot. zasad składania wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia[PDF}